"Welcome in Toronto" (Foto: NAKI)

Najaarsvergadering van de Districtsapostelen in Toronto

"Welcome in Toronto" (Foto: NAKI)