Bildschirmfoto der digitalen Bezirksapostelversammlung

L’assemblée des apôtres de district devra être virtuelle

Bildschirmfoto der digitalen Bezirksapostelversammlung