Fotos: Verlag

Nieuwe Districtsapostel in Argentinië

Fotos: Verlag

Buenos Aires. “ Hasta luego – Tot weerziens”, met deze woorden nam Stamapostel Wilhelm Leber, leider van de  Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, afscheid van de geloofsbroeders- en zusters in Argentinië. Ongeveer twee weken waren hij en enkele Districtsapostelen onderweg op het Zuid-Amerikaanse continent. In Argentinië werd een nieuwe Districtsapostel gewijd.

De kerkdienst met wijding vond plaats in de Argentijnse hoofdstad. In totaal namen er meer dan 50.000 deelnemers d.m.v. satellietuitzending deel aan de kerkdienst. De eerste zinnen in de dienst werden door Stamapostel Wilhelm Leber in het Spaans gesproken. Het bijbelwoord afkomstig uit Jeremia 29: 13 – 14: “Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de Heer – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen.“ liep als een rode draad door de kerkdienst.

Districtsapostel Mario Fiore, sinds 1958 ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk en sedert 1992 leider van de gebiedskerken Argentinië en Uruguay werd in deze kerkdienst de welverdiende ambtsrust verleend. Stamapostel Wilhelm Leber sprak op emotionele wijze zijn waardering over zijn medewerker uit. Hij is een persoonlijkheid van het geloof, een liefdevolle, maar consequente voorganger en een omzichtige maar ook wijze man geweest, aldus de Stamapostel. In zijn tijd als Districtsapostel is het ledenaantal in Argentinië meer dan 50% gestegen. Ongeveer 175 kerken heeft de Districtsapostel gedurende zijn ambtstermijn gebouwd.

Stamapostel in ruste Richard Fehr, die in 1992 Apostel Mario Fiore wijdde tot het ambt van Districtsapostel, was eveneens aanwezig.

De nieuwe Districtsapostel is Norberto Batista (55). Hij is ongeveer 2 jaar al werkzaam geweest als Districtsapostelhelper aan de zijde van zijn Districtsapostel. Zijn opvolger als Districtsapostelhelper is voortaan Carlos Granja (59).

11 novembre 2006