Singapore en Shanghai worden in de toekomst door Canada verzorgd

Dortmund. De verantwoordelijkheid voor de nieuw-apostolische gemeenten in Singapore en gedeelten van China - tot nu toe door de gebiedskerk Nordrhein-Westdfalen in financieel en zielzorg opzicht verzorgd - wordt met ingang van het jaar 2004 aan de gebiedskerk Canada overgedragen. Dit heeft Apostel Armin Brinkmann in opdracht van zijn Districtsapostel, Wilhelm Leber, in een brief medegedeeld.

Voor de zielzorg van de broeders en zusters en financiële ondersteuning worden de stadsstaat Singapore, Shanghai, de steden Xian en Wenzhou al lange tijd door ambtsdragers van de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen bezocht. Gesprekken met de projectgroep Kerkstrategie hebben geleid tot een nieuwe indeling van deze gebieden: vanaf 1 januari 2004 zal de gebiedskerk Canada alle activiteiten van de Nieuw-Apostolische Kerk in China coördineren. Daarmee komen de ongeveer 500 gemeenten onder één administratief bestuur.

Verder informatie van de gebiedskerken Nordrhein-Westfalen en Canada kunt u vinden op www.nak.de/nrw/ en www.newapostolicchurch.org

14 October 2003