Die neue Webseite der NAK Slowakei

The “Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike” now has a presence on the internet

Die neue Webseite der NAK Slowakei