Stamapostel Wilhelm Leber beantwoordt de brief van Gerrit Sepers

Zürich. „Wij hebben altijd duidelijk gemaakt, dat wij tot feitelijke toelichting bereid zijn” – met deze woorden beëindigt Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, zijn antwoordbrief aan Gerrit Sepers. De vroegere Apostel van de gebiedskerk Nederland had “diep ontgoocheld” in een open brief gereageerd op de inhoud van de informatieavond van 4-12-2007.

In zijn inleidende zinnen maakt de Stamapostel duidelijk, dat het hem oprecht spijt, wanneer broeders en zusters zich gekwetst zouden hebben gevoeld en oude wonden mogelijk opgereten zouden zijn. “Misschien hebben wij daar vooraf inderdaad te weinig rekening mee gehouden. Wanneer wij het nog een keer zouden kunnen doen, zouden wij zeker voorzichtiger handelen.” Tegengestelde gezichtspunten uit deze periode van de kerkgeschiedenis met elkaar verenigen, blijft echter moeilijk.”

Ook het betoog van Gerrit Sepers over het zelfbeeld van de Nieuw-Apostolische Kerk pakt de Stamapostel in zijn antwoord op: “Ik zou graag nog een keer uitdrukkelijk willen stellen, dat het er bij het zelfbeeld om gaat, hoe wij ons als Kerk zien. Uitspraken over andere kerkelijke gemeenschappen zijn daarin niet opgenomen.“ En verder zegt hij: “Dat wij ons zelfbeeld helder formuleren, kan toch niemand betwisten.”

De gevolgtrekking van Gerrit Sepers, dat het geloof aan het apostelambt discriminatie en uitsluiting zou betekenen, kan de Stamapostel niet begrijpen, “want het apostelambt verwijst naar Christus – zo bedoelen wij het en zo hebben wij het altijd bedoeld.”

Om te downloaden stellen wij het antwoord van de Stamapostel ter beschikking als PDF-document.

 

Gerrit Sepers was gedurende 17 jaar Apostel van de Nieuw-Apostolische Kerk. Drie jaar geleden trad hij terug uit zijn ambt, wij berichtten. Zijn openlijke mening over de informatieavond vindt u hier.

14 January 2008