De leden van de CG, links: Districtsapostelhelper Sobottka, geheel rechts: Districtsapostelhelper Hebeisen (Foto: NAKI)

Afscheid van de coördinatiegroep

De leden van de CG, links: Districtsapostelhelper Sobottka, geheel rechts: Districtsapostelhelper Hebeisen (Foto: NAKI)

Zürich. Op 27 november 2001 werd Urs Hebeisen, Districtsapostelhelper in de gebiedskerk Canada en wonend op de Filippijnen, lid van de Coördinatiegroep van de Nieuw-Apostolische Kerk. Circa 36 vergaderingen met meer dan 100 vergaderdagen liggen achter hem. Op woensdag 19-12-2007 nam hij afscheid van deze adviesgroep. Districtsapostelhelper John Sobottka, eveneens uit Canada, treedt in zijn voetstappen.

„Het is inderdaad al zes jaar geleden, dat Stamapostel Fehr je in de coördinatiegroep welkom geheten heeft“, zei Stamapostel Wilhelm Leber naar aanleiding van het afscheid. Met zijn kennis van de verschillende werkterreinen en zijn rijke schat aan ervaringen heeft hij zich in de coördinatiegroep als vertegenwoordiger en voorspreker voor de buiten-Europese gebieden  doen kennen, zo zei de Stamapostel verder.

Districtsapostel Wilfried Klingler, leider van deze werkgroep binnen de kerk, overhandigde hem als klein afscheidsgeschenk een etui met een vulpen en een ballpoint.

Stamapostel Leber begroette Districtsapostelhelper John Sobottka als nieuw lid van de CG. Hij wenste hem vreugde en zegen, maar ook wijsheid en kracht.

21 December 2007