Foto: Arena OB

Gezamenlijke jeugddag Nederland / Nordrhein-Westfalen

Foto: Arena OB

Dortmund. De beide bestuurders van de nieuw-apostolische gebiedskerken Nederland en Nordrhein-Westfalen, Districtsapostel Theodoor de Bruijn en Districtsapostel Armin Brinkmann,  hebben het volgende medegedeeld dat op 22 juni 2008 een gezamenlijke jeugddag Nederland / Nordrhein-Westfalen gaat plaatsvinden. Plaats van samenkomst is de Arena in CentrO Oberhausen.

In een door beiden ondertekende brief aan de jeugd in de beide gebiedskerken, delen de Districtsapostelen mee dat ze hebben besloten om een gezamenlijke jeugddag voor de gebiedskerken Nederland en Nordrhein-Westfalen te organiseren. Een projectteam zal op korte termijn bijeenkomen om de details te bespreken.

De Districtsapostelen schrijven verder: „Hoe het er in detail gaat uitzien, dat weten wij nu nog niet, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat het grote klasse zal gaan worden.“

Voor de beide gebiedskerken is het de eerste keer, want districtsoverkoepelende jeugddagen zijn tot nu toe een novum. In het jaar 2009 is de Europese jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk in Düsseldorf gepland, daar worden meer dan 40.000 deelnemers verwacht.

1 February 2007