Photos: NAKI

Novemberbijeenkomst van de Europese districtsapostelvergadering behandelt kinder –en jeugdaangelegenheden

Photos: NAKI