Photos: NAKI

Novemberbijeenkomst van de Europese districtsapostelvergadering behandelt kinder –en jeugdaangelegenheden

Photos: NAKI

Zürich – Twee keer per jaar komen de Districtsapostelen van de Europese gebiedskerken bij elkaar in een zgn. Europese districtsapostelvergadering (in het Duits afgekort: BAVE). De bijeenkomst die op 15 november plaatsvond stond in het teken van besprekingen van enkele thema’s, beslissingen ten aanzien van kosten en afstemming van enkele zielzorgprojecten.

Een belangrijk onderdeel van de dag vormde een toelichting van Districtsapostel Armin Brinkmann over de planning van de Europese jeugddag 2009. De Nieuw-Apostolische Kerk in Europa wil in mei 2009 een Europese jeugddag organiseren met circa 40.000 deelnemers. Districtsapostel Brinkmann uit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen leidt de organisatie. Hij meldde dat de gesprekken met de leiding van het beursgebouw in Düsseldorf, waar het evenement zal plaatsvinden, goed verlopen zijn. Nadere organisatorische zaken worden in het organisatieteam verder besproken. Hij legde de deelnemers aan de vergaderingen enkele concepten voor, betreffende public relations activiteiten alsmede onderdelen van het programma van dit evenement. De aanbevelingen uit de districtsapostelvergadering zal de Districtsapostel Brinkmann inbrengen tijdens de volgende vergadering van het projectteam in het voorjaar van 2007.

Kinderen en jeugd

Districtsapostel Michael Ehrich uit Zuid-Duitsland, presenteerde de in zijn gebiedskerk uitgebrachte ‘brief voor ouders’. De Nieuw-Apostolische Kerk hecht grote waarde aan het gezin in haar rol als opvoeder. Een bepaald hoofdthema werd hierin door mensen uit het betreffende vakgebied uitvoerig behandeld. Thema’s zijn bijvoorbeeld: ‘Kind en media’, ‘Angst bij kinderen’ of ‘beloning en straf in de opvoeding’. De andere Europese Districtsapostelen zullen onderzoeken of deze concepten ook in hun gebiedskerk gebruikt kunnen worden.

Ook in de Nieuw-Apostolische Kerk Zwitserland vinden projecten plaats ter bevordering van de gemeenschapszin onder kinderen. Districtsapostel Armin Studer vertelde over vele goede ervaringen, over kampweekeinden tot initiatieven om de aansluiting van kinderen binnen de jeugd te vergroten.

‘Spirit’ heet het jongerentijdschrift van de Nieuw-Apostolische Kerk, dat door uitgeverij Bischoff in Frankfurt (D) uitgegeven wordt. De bedrijfsleider van de uitgeverij, Hans-Jörgen Hendriock, berichtte over de inhoudelijke, alsmede de kostenkant. Stampapostel Wilhelm Leber onderstreepte de kwaliteit van het tijdschrift en vroeg de Districtsapostelen meer aandacht te vragen voor dit tijdschrift binnen hun gebiedskerk, dat zou moeten leiden tot een hogere oplage onder zowel jeugdigen als ambtsdragers.

Huwelijk en partnerschap

‘Gedachten bij huwelijk en partnerschap’ (in het Duits: ‘Gedanken zu Ehe und Partnerschaft’) – dit is de titel van een brochure die in het Duits bij uitgeverij Bischoff uitgegeven wordt. De Europese districtsapostelvergadering heeft besloten dat elke nieuw-apostolische christen bij het bereiken van de leeftijd van volwassenheid, een exemplaar van deze brochure ontvangt. Daarmee wil de kerkleiding aandacht vragen voor een verantwoordelijke manier van omgang met elkaar binnen een huwelijk en partnerschap.

Ook het maken van muziek binnen de gemeenten zal worden bevorderd. Om tegemoet te komen in de kosten wil de kerkleiding een stimuleringsbudget beschikbaar stellen, waarmee ouders hun kinderen muziekonderwijs kunnen laten geven. De uiteindelijke uitvoering van dit plan ligt in handen van de gebiedskerken, die hier ook nadere mededelingen over zullen doen.

17 November 2006