Foto: NAK NRW

25 Jahre Neuapostolische Kirche in Portugal

Foto: NAK NRW