Foto: F. Schuldt

Europese Jeugddag 2009: De mega-gebeurtenis neemt vorm aan!

Foto: F. Schuldt

Dortmund. Een tweede voorbereidingsvergadering voor de geplande Europese jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk vond donderdag en vrijdag plaats in Dortmund. 23 Afgevaardigden uit alle Europese districtsapostelgebieden kwamen onder de leiding van Districtsapostel Armin Brinkmann bijeen om de  essentiële basispunten op het gebied van de inhoud en organisatie voor te bereiden. Eind november zullen deze basispunten gepresenteerd worden tijdens de vergadering van de Europese Districtsapostelen opdat hierover een besluit kan worden genomen.

“De teerling is geworpen”

Districtsapostel Armin Brinkmann, leider van de nieuw-apostolische gebiedskerk Nordrhein-Westfalen en gastheer van de bijeenkomst, werd door de internationale kerkleiding aangewezen als voorzitter van het voorbereidingsteam. Hij vergeleek de tot nu toe gemaakte plannen met een beeld uit het leven. Het idee is geboren, nu komt het erop aan om concrete maatregelen voor de verscheidene inhoudelijke en organisatorische gezichtspunten vorm te geven en met elkaar te verbinden. Bijzonder nauwkeurig zal de planningsstaf moeten omgaan met de dekking van de noodzakelijke uitgaven voor deze grote manifestatie. Daarvoor wil de kerk een beroep doen op sponsoren.

Een zwaartepunt van de vergadering was ook de oprichting van negen projectgroepen. Zij zullen zich onder andere bezig houden met de fine tuning van de theologische of muzikale inhoud. Ook de eerste maatregelen op het gebied van de publiciteit werden voorbesproken. Er zal ook een gezamenlijk motto zijn en een jeugddaglogo worden gecreërd.  Volgend voorjaar is de start van een eigen website gepland.

De deelnemers aan de vergadering bespraken enkele doelstellingen die betrekking hebben op de Europese jeugddag. Het hoofddoel zal zijn om het zich tot Jezus Christus te richten, te onderstrepen: wij zijn door Jezus aangeraakt, geliefd en gezonden – deze kernzin is het begin van alle verdere overwegingen. Daarnaast zullen de ongeveer verwachte 40.000 deelnemers zich geborgen moeten voelen in deze internationale gemeenschap van geloofsbroeders- en zusters.

De Europese jeugddag zal van 21 t/m 24 mei 2009 plaatsvinden in de Messe van Düsseldorf. Jeugd in de leeftijd van 14 tot 30 jaar uit alle Europese landen is hiervoor uitgenodigd.

De planningsstaf die alles voorbereidt bestaat uit deelnemers uit alle Europese districtsapostelgebieden alsmede Andrea Schnizer, redacteur van het nieuw-apostolische jeugdtijdschrift “spirit”.

25 August 2006