Feestelijke kerkdienst in oktober zal personele wijzingen in de N.A.K. Zwitserland met zich meebrengen.

Zürich. Zoals Districtsapostel Armin Studer, leider van de nieuw-apostolische gebiedskerk Zwitserland in een rondschrijven meedeelt, zullen er op zondag 22 oktober 2006 enkele wijzigingen zijn: Apostel Rudolf Schneider (65) en Opziener Hanspeter Nydegger (65) zullen ambtsrust worden verleend. Als opvolgers zullen een Apostel en twee Opzieners gewijd worden.

Stamapostel Wilhelm Leber zal op zondag 22 oktober 2006 een kerkdienst in de gemeente Zürich-Seebach houden, die in het gehele land en de gemeenten van het Europese districtsapostelgebied per satelliet zal worden uitgezonden. Omdat in de week ervoor een wereldwijde districtsapostelconferentie in Zürich zal plaatsvinden, zullen alle Districtsapostelen de Stamapostel begeleiden.

Districtsapostel Studer deelt in zijn schrijven mee dat Apostel Rudolf Schneider en Opziener Hanspeter Nydegger ambtsrust zullen worden verleend. Elk hebben zij meer dan 40 jaar als ambtsdrager in de Nieuw-Apostolische Kerk gediend. “Onze dankbaarheid voor alle ontvangen liefde, de vele offers en de grote zegensarbeid is zeer groot”, aldus de Districtsapostel.

Opziener Heinz Lang (57) zal als nieuwe Apostel het werkgebied van Apostel Schneider overnemen. Bovendien zal de Stamapostel twee nieuwe Opzieners wijden: Philipp Burren (50) en  Markus Fehlbaum (55).

In plaats van de nieuwe Apostel zal de toekomstige Opziener Burren tegelijkertijd de nieuwe secretaris van de Districtsapostel worden.

In zijn brief aan de gemeenten schrijft Districtsapostel Studer ook over de status van de gezondheid van Districtsapostel i.r. Peter Dessimoz die na een beroerte langzaam weer op krachten komt. Er zijn voortdurend verbeteringen merkbaar, aldus Districtsapostel Studer, in het bijzonder met de spraak.

21 August 2006