Werkweek en feestdienst in Kaapstad

Kaapstad. Veel werk - veel zegen. Zo zou men de meerdere dagen durende reis van Stamapostel Richard Fehr naar Kaapstad kunnen omschrijven: internationale districtsapostelbijeenkomst, feestelijk concert in onze kerk in Silvertown, feestdienst met ambtshandelingen, Districtsapostelvergadering Afrika.

In de feestdienst op zondag 12 oktober 2003, die in onze kerk Tafelsig plaatsvond, wijdde de Stamapostel 2 Apostelen en 4 Opzieners.

Tevoren echter betekende het voor 3 Apostelen, na tientallen lange jaren werkzaamheid in de welverdiende rust te treden: de Apostelen Wallace Clingen (65) en Cecil Hendricks (64), beiden van de gebiedskerk Kaap, en Apostel Simon Marema (66) van de gebiedskerk Zuid-Oost-Afrika traden uit de actieve dienst. Stamapostel Fehr richtte tot hen woorden van dank: "Met uw sterke geloof, uw onverstoorbare vertrouwen tot de almachtige God en uw diepe liefde voor uw Verlosser Jezus Christus bent u altijd voorbeelden geweest. In uw opofferende arbeid werd u door uw echtgenotes en familie heerlijk ondersteund."

Een nieuwe ambtsopdracht ontvingen:

Voor Kaap: Apostel Andrew Arendse (45), Apostel Gerome Thomas Mintoor (36), Opziener Grant Michael James (35), Opziener Peter Thompson (46) en Opziener Alvin Witten.

Voor Zuid-Oost-Afrika: opziener Jeremiah Martinus Joubert (33).

Het bijbelwoord waaruit de Stamapostel in de feestdienst diende, staat in Psalm 35 vers 18: "Ik zal u danken in de grote gemeente, en voor het ganse volk zal ik u roemen."

Meer informatie uit de beide Zuid-Afrikaanse gebiedskerken Kaap en Zuid-Oost-Afrika vindt u hier:
www.naccape.org.za
www.nac-sea.org.za

13 October 2003