Dienst met wijding in Livingstone

Livingstone. Livingstone, de van oudsher bekende stad in Zambia, was de plaats waar een feestelijke dienst door Stamapostel Fehr werd gehouden en waar acht Apostelen en acht Opzieners werden gewijd.

Het is 75 jaar geleden dat Apostel George Henwood Mkandwire de Nieuw-Apostolische Kerk in Zambia heeft opgebouwd. Destijds waren er slechts enkele leden, vandaag de dag zijn er alleen al in dit land ongeveer 1,2 miljoen broeders en zusters! En de kerk groeit nog steeds, daarom werden er meerdere Apostelen en Opzieners gewijd, ter ondersteuning van Districtsapostel Duncan Mfune.

Ook in de Democratische Republiek Kongo groeit de Nieuw-Apostolische Kerk gestadig. Daar telt de kerk al meer dan 2 miljoen leden. Voor dit land gaf de Stamapostel ook meerdere nieuwe ambtsgaven; zij zullen de verantwoordelijke Districtsapostel Leslie Latorcai (gebiedskerk Canada) in de toekomst ondersteunen.

Echter daarmee was het nog niet afgelopen: in Mozambique, ongeveer 17 maal zo groot als Nederland, met slechts 18 miljoen inwoners, leven ongeveer 81.000 nieuw-apostolische christenen. Vanwege de aanhoudende groei in Mozambique en in de gebiedskerk Zuidoost-Afrika wijdde de Stamapostel drie Apostelen en twee Opzieners.

Overzicht van de wijdingen:

Voor Zambia: Apostel Willie Sweta, Apostel Aubrey Sitima Mwanza, Opziener Paul Palanamba Chiponge, Opziener Christopher Kaluma en Opziener Edwin Kasamu.

Voor Dem.Rep. Kongo: Apostel Fortunat Pero Mukanyimi, Apostel Elengi Nambila, Apostel Shagisimo Ngandu, Opziener Pesa Kumenga, Opziener Misamapa Mafuta en Opziener Maniang Mwasa.

Voor Mozambique: Apostel Augusto Andre Kalako, Apostel Joao Domingos Malyanga, Apostel Lourenco Mutano Naueta en Opziener Bernardo Cinco Reis Mugaveia.

Voor Zuidoost-Afrika: Opziener Lionel John Meyer.

13 August 2003