Nieuwe Districtsapostelhelper voor Frankrijk beopdracht!

Nantes. Nantes ligt in de streek Loire Antlantique, geheel in het westen van Frankrijk. Stamapostel Richard hield hier op 22 juni 2003 de dienst. Deze zondag zal hierdoor in de annalen van de kerkgeschiedenis van de NAK in Frankrijk worden vermeld, want er werd een nieuwe Apostel gewijd: Jean-Luc Schneider.

In Frankrijk zijn ongeveer 15.000 nieuw-apostolische christenen in 130 gemeenten. Door de Nieuw-Apostolische Kerk in Frankrijk worden bovendien meerdere Franstalige landen verzorgd. Voorbeelden zijn de Democratische Republiek Kongo, de Seycellen en Tahiti. In totaal verzorgt de huidige Districtsapostel René Higelin vanuit het hoofdkantoor in Metz meer dan 1,3 miljoen kerkleden. Zijn broer, Districtsapostelhelper Henri Higelin, werkt zeer nauw met hem samen. Nu heeft de gebiedskerk Frankrijk nog een Districtsapostelhelper erbij gekregen, want tegelijkertijd met de wijding als Apostel, kreeg Jean-Luc Schneider de opdracht om voortaan als Districtsapostelhelper te werken.

Districtsapostelhelper Jean-Luc Schneider wordt in september van dit jaar 44 jaar.

De Stamapostel nam het woord uit Openbaring 2:19: "Ik weet uw werken, en uw liefde, en uw dienst, en uw geloof, en uw lijdzaamheid, en dat gij hoe langer hoe meer doet." (Openbaring 2:19).

De Stamapostel merkte verder nog op: "Ook bij ons kent de Heer alle werken, alle wegen die wij gaan, alle gedachten die wij hebben, alle gevoelens die door de ziel gaan. Voor Hem en bij Hem is niets verborgen. Dat zou eigenlijk altijd in ons bewustzijn aanwezig moeten zijn, weliswaar als troost, maar ook als vermaning!"

Verdere bijzonderheden over de gebiedskerk Frankrijk alsmede de verzorgde landen kunt u hier lezen: www.e-n-a.org.

27 June 2003