Van Murmansk tot Cape Town: Pinksterdienst voor meer dan één miljoen gelovigen!