Van Murmansk tot Cape Town: Pinksterdienst voor meer dan één miljoen gelovigen!

Dordmund. Meer dan 1.4 miljoen gelovigen beleefden vanuit Dordmund samen met Stamapostel Richard Fehr de Pinksterdienst van het jaar 2003. Dit werd mogelijk gemaakt door Satelietverbindingen waardoor meer dan duizend Nieuw Apostolische gemeenschappen in Europa, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, de dienst "live" konden bijwonen. De uitzending van bijzondere Stamapostel diensten via de satelliet verbonden met gemeenten over de hele wereld, is inmiddels een traditie binnen de Nieuw Apostolische Kerk van meer dan 20 jaar!

Pinksteren geldt als het geboortefeest van de Christelijke kerken en heeft met name in de Nieuw Apostolische Kerk een belangrijke betekenis. (zie daarvoor: http:/www.nak.org/le/le-d-0106.html). Juist met Pinksteren komen veel Apostelen samen en dit jaar kwamen alle Districtsapostelen en Apostelen uit heel Europa naar Dordmund. Op zaterdag 7 juni kwamen zij bijeen in de zogenaamde Apostelversammlung Europa (AVE), om over de thema's 'de Leer' en ‘de Organisatie' van de Nieuw Apostolische Kerk te spreken. Aansluitend werd in de namiddag aan de gasten een speciaal voor Pinksteren samengesteld concertprogramma aangeboden. Onder de titel: "Zijn zegen werkt met macht", waren de muzikale gemeentes van de Nieuw Apostolische Kerk van Dordmund, in het Stadsdeel Hörde bijeengekomen.

De Dienst op zondag vond plaats in de imposante kerk van Dordmund Noord waar maar liefst plaats is voor 1300 personen. De Stamapostel koos als tekst voor deze feestdienst een bijbelwoord uit Ezechiël 36 - 27: "En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen."

Een bijzonder moment in deze Dienst was de verwijzing van de Stamapostel, dat de Nieuw Apostolische verklaring van de "Eerste Opstanding" (Openbaringen 20) binnenkort een nieuwe inhoud zal krijgen.Traditiegetrouw wordt daar altijd de wederkomst van Christus en het thuishalen van Zijn bruid onder verstaan. Stamapostel Fehr: "ons geloof in de "Eerste Opstanding" verdient een nadere uitleg. Het gaat hier niet om het bereiken van een bepaald ogenblik maar maakt onderdeel uit van het totale Opstandingsplan". De eerste opstanding omvat zowel het thuishalen van Zijn bruid als de opstanding van de martelaren, aldus de Stamapostel.

Een uitgebreide uiteenzetting betreffende de "Eerste Opstanding" om verder kennis te nemen van de leer van de Nieuw Apostolische Kerk betreffende de "Eerste Opstanding", verschijnt in het eerstvolgende nummer van het officiële tijdschrift van de Nieuw Apostolische Kerk "Onze Familie" in nummer 15, welke op 5 augustus 2003 beschikbaar is.

Aan het slot van deze feestdienst werd door de Stamapostel David Middleton in het ambt van Opziener voor Engeland, Schotland en Ierland gezet.

Meer details uit deze Pinksterdienst worden vrijgegeven op de thuispagina van de Districtskerk Nordrhein-Westfalen (zie: www.nak.de/nrw/).

9 June 2003