"Kom over naar Macedonië"

Zürich. Skopje, de hoofdstad van Macedonië, was het reisdoel van Stamapostel Richard Fehr. Op zondag, 25 mei 2003, beleefden bijna 300 aanwezigen de kerkdienst in een hotelzaal van de stad.

Niet zonder reden gebruikte de Stamapostel voor deze kerkdienst het woord uit Handelingen 16:9: "En door Paulus werd bij nacht een gezicht gezien; er stond een man uit Macedonië, die hem bad, en zeide: Kom over naar Macedonië en help ons!" De Stamapostel zei daarop in de prediking: "

30 May 2003