DAV Zürich legt nieuwe accenten

Zürich. De dagen tussen 15 en 18 mei waren zeer intensief! De Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers uit de gehele wereld alsmede enkele vertegenwoordigers kwamen naar de eerste districtsapostelvergadering (DAV) van dit jaar in Zürich bij elkaar. Stamapostel Richard Fehr, die de vergadering leidde, zei daar het volgende over:

"De districtsapostelvergadering ontwikkelt zich steeds meer tot een belangrijke gebeurtenis, of het nu om het geestelijke, of om zielzorg of om administratieven zaken gaat. Onze bijeenkomst in Zürich was enerzijds zeer interessant en aan de andere kant zeer zegenrijk. Hoogtepunt en afsluiting was de kerkdienst op zondag, 18 mei 2003, in de moedergemeente van Zwitserland, Zürich-Hottingen."

Op de agenda stonden naast juridische en strategische, ook theologische thema´s. Onder andere gaf de Stamapostel de Districtsapostelen de raad om vanwege de aanhoudende SARS-problematiek het advies van de wereldgezondheidsorganisatie WHO op te volgen. In de praktijk houdt dat in dat er terughoudend moet worden opgetreden met het maken van reizen naar de landen die door SARS zijn getroffen.

Voor de afsluitingsdienst in Zürich-Hottingen werd door de Stamapostel het woord uit Psalm 147:18 genomen: "Hij spreekt en het smelt; Hij doet zijnen wind waaien, en het ontdooit."

Daarover zei hij: "Door het woord van God werd alles geschapen, dood materiaal werd levend. Door het woord verdwijnt de geestelijke winter en ontstaat er een prachtige, zonnige lente. Alles wat dood gewaand werd, komt tot leven. Waar Zijn wind waait - waar dus de Heilige Geest werkt -, daar dooit het. Alles wat bevroren is verdwijnt, dus ongeloof, vervreemding van God, ja zelfs pessimisme en nihilisme. Het wordt warm om het hart en alles kan groeien tot goddelijke rijpdom!"

De Districtsapostelen Hagen Wend (Hessen/Europa), Alfons Tansahtikno (Indonesië/Azië), Guillermo José Vilor (Argentinië/Amerika) en Noel Barnes (Cape/Afrika) dienden mee.

28 May 2003