Ambtsrust verleend aan Districtsapostel Horst Ehlebracht!

Oberhausen. Na 43 jaar ambtsdrager te zijn geweest in de Nieuw-Apostolische Kerk, waarvan de laatste 11 jaar als Districtsapostel voor de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen, werd tijdens de nieuwjaarsdienst Districtsapostel Horst Ehlebracht ambtsrust verleend. Stamapostel Richard Fehr bedankte zijn medebroeder met zijn vrouw en familie. De nieuwe Districtsapostel is Wilhelm Leber, die al de gebiedskerk Noord-Duitsland (www.nak.de/nord/) leidt.

Groei en stabiliteit van de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen (www.nak.de/nrw/) waren twee kernpunten van Districtsapostel Horst Ehlebracht. Op 13 oktober 1991 ontving hij zijn ambt van Stamapostel Fehr en leidt sindsdien als Districtsapostel deze gebiedskerk. Tot de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen, die uit meer dan 530 gemeenten bestaat, behoren bijna 100.000 leden. Verder zijn er nog ongeveer 300.000 leden in de gebiedskerken die door Nordrhein-Westfalen worden verzorgd. Daartoe behoren bijvoorbeeld Angola, India, Noord-Rusland en landen in het Verre Oosten.

De kerkdienst werd per satelliet naar meer dan 300 gemeenten in Nordrhein-Westfalen, naar de Baltische gebieden, naar verscheidene landen in de Kaukasus, naar Portugal en in het Europese deel van Rusland uitgezonden; alle Districtsapostelen van Europa waren uitgenodigd.

Verdere wijdingen van in totaal 2 Apostelen en 7 Opzieners betroffen de landen Angola en India. De Stamapostel wijdde voor Angola de Apostelen Afonso Avelino en Tomás Evaristo. Tot Opziener voor Angaloa werden gewijd: Fernando Muliata, Pedro Ndosa, Nataniel des Santos Lucanosa, Mateus Maca en Daniel Chissanha. Voor India werden Vinod Masih en Desmond Heppolette tot Opziener gewijd.

Verdere details van deze feestdienst worden op de officiële homepage van de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen gepubliceerd (zie www.nak.de/nrw/).

2 January 2003