Werkbijeenkomst met apostolische gemeenten niet doorgegaan

Frankfurt. De voor september 2002 geplande werkbijeenkomst met afgevaardigden van apostolische gemeenten in Europa moest worden afgezegd. De vertegenwoordiger van de Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften (VAG) kon in verband met een gelijktijdig plaatsvindende apostelconferentie niet aanwezig zijn.

In de gemeenschappelijke slotverklaring van de vergadering van 16 mei 2001 in Zürich was onder punt 6 vermeld: Een volgende werkbijeenkomst is voor september 2002 gepland" (zie www.nak.org/news/20010528-d.html). Zonder de deelname van de VAG-afvaardiging was een werkbijeenkomst niet zinvol geweest, aldus de eensluidende mening van de afgevaardigden van de andere kerken. Het ligt in de bedoeling dat volgend jaar een nieuwe datum zal worden overeengekomen.

In september 200 ontmoetten in Zürich op uitnodiging van Stamapostel Richard Fehr apostolische gemeenten uit Europa elkaar voor een concilie. Aan het einde van de ontmoeting werd er een slotcommuniqué gepubliceerd. (Zie www.nak.org/news/20000901-nl.html).

9 December 2002