Brazilië wordt een zelfstandige gebiedskerk

Brasilia. Brazilië is een enorm uitgestrekt land; Duitsland past er 24 keer in! Het staat op de vijfde plaats in de rij van grootste landen van de wereld. Op zondag 23 juni 2002 verkreeg dit land de status van een zelfstandige nieuw-apostolische gebiedskerk! Om deze reden ordineerde Stamapostel Richard Fehr in een kerkdienst in Brasilia een nieuwe Districtsapostel, die als president de nieuwe gebiedskerk zal leiden. Het is Guillermo José Vilor uit Argentinië.

Met deze verandering in de leiding van de kerk is een nieuw tijdperk in de kerkelijke organisatiestructuur van dit land aangebroken. Tot nu toe werden alle kerkelijke zaken door de Districtsapostelen Mario Fioreen Horst Ehlebracht (Duitsland/Nordrhein-Westfalen) geregeld. Zij trekken zich nu uit Brazilië terug en de nieuwe Districtsapostel, Guillermo José Vilor uit Argentinië, zal het werk in dit gebied op zich nemen. In het zuiden wordt hij ondersteund door Apostel Milioto uit Uruguay en in het noorden werkt voortaan Apostel Augello. In totaal telt de nieuw-apostolische gebiedskerk Brazilië meer dan 55.000 leden.

Stamapostel Fehr wenste de nieuwe Districtsapostel de zegen van de hemel, veel hulp en kracht van boven en een oprecht vreugdevolle geest toe. Grondslag voor de dienst was het woord uit 2 Petrus 1:10: "Daarom broeders, benaarstigt u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want, indien gij dat doet, zult gij niet struikelen."

1 July 2002