Dankdag voor de oogst 2001

. Ieder jaar worden voor de Dankdag voor de oogst de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk voor een bijzonder dankoffer opgeroepen.

In vele landen is het gebruikelijk om God na het oogsten dank te zeggen. Daarvoor wordt een dag bepaald, die bijvoorbeeld als "Thanksgiving Day", "Dankdag voor de oogst" of "Bid- en dankdag wordt omschreven. Dit mooie gebruik bestaat weliswaar niet in alle landen, en juist in de westelijke industrienaties is het verband tussen de voeding van de mensen en de bijdrage van de agrarische oogst in de maatschappelijke bewustheid een beetje op de achtergrond verdwenen.

Desondanks is het Dankfeest voor de oogst vandaag de dag voor vele nieuw-apostolische christenen op de gehele wereld bekend, nadat vele jaren door de toenmalige Stamapostel, Hans Urwyler, dit in het gemeenteleven werd ingesteld. De gelovigen nemen deze dag tot aanleiding om de Heer voor alle ontvangen zegen te danken en God voor alle aangeboden gaven aan lichaam, ziel en geest een bijzonder dankoffer te brengen. Zo is er bijvoorbeeld in het jaar 1999 in Duitsland ongeveer 18 miljoen DM en in Zwitserland bijna 2 miljoen Franken aan giften binnengekomen.

Als een zichtbare blijk van naastenliefde dient dit bijzondere offer voor de ondersteuning van humanitaire projecten en de wereldwijde missiearbeid van de kerk.

Hieronder zijn enkele links naar webpagina´s opgenomen van enkele gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk. Zij laten bijvoorbeeld enkele projecten zien, die geheel of gedeeltelijk uit de middelen van de dankoffers werden gefinancierd. Ook doorlopende humanitaire acties en benefietmanifestaties worden genoemd, opdat de charitatieve betrokkenheid van de nieuw-apostolische christenen zich niet beperkt tot het jaarlijkse dankoffer:

 Afrika / Azië / Oost-Europa

 Albanië

 Duitsland

 Indien

 Kosovo

 Moldavië

 Mozambique

 Zwitserland

 Zuid-Afrika

 Turkije

 USA/Canada

5 October 2001