De wens naar een broederlijke omgang met elkaar vernieuwd