De wens naar een broederlijke omgang met elkaar vernieuwd

De wens naar een broederlijke omgang met elkaar vernieuwd

Op 16 januari 2001 vond een werkbijeenkomst plaats tussen de Vereniging van Apostolische Gemeenten in Europaen de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK). Als gespreksresultaat zijn beide partijen het over het volgende eens:

  • VAG en NAK bevestigen opnieuw hun wens om een broederlijke omgang met elkaar te hebben, die door wederzijds respect en achting gekenmerkt zal zijn ondanks de bestaande verschillen in leervragen. Wij voelen ons als apostolische kerken door onze gemeenschappelijke geschiedenis en verwante geloofsleer met elkaar verbonden en streven er gemeenschappelijk naar om voorwaarden te scheppen waaronder we in alle gemeenten als goede buren met elkaar om kunnen gaan. Het is onze wens, dat deze basishouding overal in onze kerken in de praktijk wordt gebracht.
  • VAG en NAK komen overeen, dat een principiële en regelmatige uitwisseling over overeenkomsten en verschillen in de geloofsleer zal volgen. Met betrekking tot het thema

17 January 2001