Concilie van apostolische gemeenschappen in Europa

Eind januari 2000 heeft de leider van de Nieuw-Apostolische kerk, Stamapostel Richard Fehr, verschillende apostolische gemeenschappen in Europa uitgenodigd, om begin september voor een concilie naar Zürich te komen. Aan deze uitnodiging hebben de Vereinigung apostolischer Gemeinschaften, de Apostolische Gemeinde in Saarland en de Hersteld Apostolische Zending Kerk gehoor gegeven. Aan het eind van deze bijeenkomst gaven de deelnemers het volgende communiqué uit, bestemd voor hun leden alsmede voor algemene publicatie:

Communiqué d.d. 2 september 2000

Het "Concilie van apostolische gemeenschappen in Europa" bracht de deelnemende kerken in de liefde van Christus aan één tafel. Na een open en broederlijk dialoog legden de deelnemers het volgende vast:


  1. Wij benadrukken, op grond van wederzijds respect, dat het voor ons zeer belangrijk is, de overeenkomsten te zien die ons verbinden. Tegelijkertijd respecteren wij verschillen. In dit kader is de verwerking van het verleden een belangrijke opgave.
  2. Wij beloven elkaar, tijdens toekomstige bijeenkomsten van deze aard, waar in het bijzonder de grondslagen van het geloof besproken worden, de wederzijdse vooroordelen te verminderen. Het zal ons tegelijkertijd helpen vaststellen, in hoeverre een gemeenschappelijk samen verder gaan in de toekomst mogelijk is. Voor deze gesprekken nodigen wij ook andere apostolische gemeenschappen uit.
  3. Wij vragen aan de leden van onze kerken heel bijzonder om zonder voorbehoud ernstig te bidden, dat de wijsheid vanuit de Heilige Geest ons op deze ingeslagen weg mag begeleiden.

Zürich, 2 september 2000

Namens de Nieuw-Apostolische Kerk:R. Fehr
Namens de Vereinigung apostolischer Gemeinschaften:R. Böhm
Namens de Apostolische Gemeinde in Saarland:O. Schmidt
Namens de Hersteld Apostolische Zending Kerk:B. van den Bosch

 

1 September 2000