Fotos: Verlag

Wijding in Brazilië

Fotos: Verlag

São Paulo. Brazilië behoort met 8.5 miljoen vierkante kilometer landoppervlakte tot een van de grootste landen ter wereld. Lange, verre afstanden zijn er af te leggen. Stamapostel Wilhelm Leber nam daarom het besluit om nog een Apostel voor de gebiedskerk Brazilië en Bolivia te wijden. Het gaat om Opziener Geraldino Aires (58), die in het noorden van Brazilië werkzaam zal zijn.

De nieuwe Apostel Geraldino Aires komt uit Barbalha, een stad met ongeveer 50.000 inwoners in de Braziliaanse bondsstaat Ceará. Sinds enige tijd werkt hij als medewerker op de plaatselijke kerkadministratie in het noorden van Brazilië.

Het bijbelwoord uit Leviticus 26:9 lag ten grondslag van de kerkdienst: “Ik zal naar jullie omzien en je vruchtbaar en talrijk maken, en mijn verbond met jullie gestand doen.” Stamapostel Wilhelm Leber zei tot de gelovigen: “wij hebben vruchtbare gemeenten nodig.” Een vruchtbare gemeente is een liefdevolle gemeente, maar ook een deemoedige, een vredelievende, een blijde en een biddende gemeente. Tot de vruchtbare gemeenten telt hij ook de offerende en de zich bekennende gemeenten, aldus de internationale kerkleider.

Stamapostel Wilhelm Leber en enkele Districtsapostelen reisden van Sao Paulo verder door naar Argentinië. Daar hield hij op zondag 05.11.2006 een kerkdienst in Buenos Aires, waarin de Districtsapostel Mario Fiore de ambtsrust werd verleend. Zijn opvolger is Districtsapostel Norberto Rubén Batista (55). Apostel Carlos Roberto Granja (59) kreeg de opdracht tot Districtsapostelhelper.

14. November 2006